Beschrijving

 

Het Vervoer Coördinatie Centrum Schiphol verleent sinds 1990 ondersteuning aan Schipholbedrijven bij het opzetten en uitvoeren van vervoermanagement en is daarmee een van de oudste organisaties op dit gebied in Nederland.

 

De organisatie is sinds oktober 1994 ondergebracht in een stichting. Bedrijven die gebruik willen maken van de diensten van het VCC dienen zich als deelnemer tegen betaling van een contributie bij het VCC in te schrijven.

 

Voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden aangewezen door de Schiphol Group.

 

Het VCC Schiphol is een stichting zonder winstoogmerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41226593.

 

Bestuur:

Robbert Belle, voorzitter

Marco Gerrese, secretaris

Allart Lensvelt, penningmeester

Christiane de Jong, bestuurslid

 

Medewerkers operationele zaken:

Mary van Rooijen

Eva Jolliffe-Steenman

 


Website design by Richard Hess - Login