Er worden geen nieuwe carpoolvignetten meer uitgegeven

Vooraan op P30 en P40 zijn voorkeursplaatsen beschikbaar voor carpoolers. Om van deze plaatsen gebruik te maken, heb je een carpoolvignet nodig. 

Nieuwe carpoolvignetten worden echter niet meer verstrekt en kunnen dus niet meer worden aangevraagd.

Alleen de jaarlijkse verlengingen van reeds uitgegeven carpoolvignetten zullen nog worden verstrekt.

  

 

Voorwaarden gebruik carpool parkeerterrein 

Het carpoolvignet is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het op het vignet afgedrukte jaar.

 

 

Gebruik van de carpoolparkeerplaatsen is alleen toegestaan:

 • voor het verrichten van werkzaamheden op Schiphol.
 • met minimaal twee geregistreerde personen in de auto het carpoolgedeelte op- EN afrijden.

 

 

Prijs per kalenderjaar:

 • voor P30 en P40 € 31,00 per kalenderjaar of deel daarvan.

 

 

Regels voor het verlengen van het carpoolvignet:

 • In oktober van ieder jaar ontvangt u een e-mail met betrekking tot de verlenging van uw carpoolpas.
 • In deze e-mail wordt uitgelegd hoe u kunt verlengen.
 • Na ontvangst van uw aanmelding en betaling, wordt het carpoolvignet (sticker) naar uw huisadres opgestuurd.
 • Namen van de carpoolpartners moeten ingeschreven staan in de carpooladministratie.
 • Hanger met vignet is strikt persoonlijk mag niet worden uitgeleend.
 • De hanger met vignet aan de spiegel bevestigen, zodanig dat deze goed zichtbaar is.
 • Wijzigingen dienen meteen aan het VCC te worden doorgegeven.
 • Parkeren buiten de gemarkeerde vakken is niet toegestaan.
 • Kopiëren of het op andere wijze veranderen van het vignet maakt het ongeldig.

 

 

Consequenties van het niet naleven van bovengenoemde items

 • Bij misbruik door één van de geregistreerde carpoolpartners, zijn de consequenties ook voor de andere deelnemers in die pool.
 • Ontzegging van het gebruik van de carpoolplaats en inname van het carpoolvignet.

 

Het vignet blijft eigendom van het VCC en de Schipholpassen blijven eigendom van Amsterdam Airport Schiphol. 

De algemene bepalingen en het luchthavenreglement zijn op het gebruik van carpoolplaatsen onverkort van toepassing.

 

 

 

 


Website design by Richard Hess - Login