Doelstelling

 

Het VCC Schiphol stimuleert het tot stand komen van vervoermanagement op Schiphol.

Vervoermanagement is "de zorg van het management van bedrijven en instellingen,

gericht op selectief autogebruik'’

In de praktijk komt dit er op neer dat er gestreefd wordt het individueel autoverkeer

(woon-werkverkeer) zoveel mogelijk terug te dringen.

 

Hierin komen de belangen van vier partijen samen:

 

Schipholbedrijven

 

Zij zijn uiteraard gebaat bij een goede bereikbaarheid van de luchthaven, maar dat is

een collectief belang.

Voor bedrijven is het belangrijk dat hun medewerkers op tijd op het werk kunnen zijn.

 

Overheid

 

Het terugdringen van de files en luchtvervuiling is een belangrijke overheidstaak. De

overheid heeft hiervoor een tweesporen beleid:

• oplossen van infrastructurele knelpunten

• beïnvloeden van de vraag naar mobiliteit

 

Schiphol Group

 

De luchthaven heeft voor het veiligstellen van het functioneren van het luchthavenbedrijf

een bereikbaarheidsbeleid geformuleerd.

• zo effectief mogelijk gebruik maken van de infrastructurele voorzieningen

• collectieve vervoersvormen

• alternatieven zoals fiets en scooter in het woon-werkverkeer bevorderen

 

Overigens heeft de Schiphol Group voor de eigen bedrijfsvoering daarbij ook nog

dezelfde belangen als hierboven genoemd onder het kopje Schipholbedrijven.

 

Aanbieders van vervoerproducten en-concepten

 

Deze hebben een commercieel belang bij een toename van het gebruik van

voorzieningen die kunnen dienen als alternatief voor het solo-autogebruik.


Website design by Richard Hess - Login